Czy wiedziałeś, że Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej to aż 50 osób z całej uczelni? Razem pracujemy nad wszystkimi sprawami bieżącymi na Politechnice Białostockiej. Według Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej studenci wybierają swoich przedstawicieli do Wydziałowych Rad Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej (WRSS). Są to wybory powszechne, w których może brać udział każdy student danego Wydziału.

Każdy członek WRSS działa nie tylko na swoim wydziale, ale też w Zgromadzeniu Ogólnym Samorządu Studentów, jedyny organ uchwałodawczy na uczelni, którego członkami są tylko studenci.

Co robimy?

Ustalamy wysokości stypendiów, opiniujemy sprawy dydaktyki, proponujemy harmonogram roku akademickiego, pracujemy nad jakością kształcenia, organizujemy imprezy. Jesteśmy Waszymi obrońcami i przedstawicielami na uczelni. Zatem przez nasze ręce przechodzą m. in. wnioski stypendialne. Opiniujemy też odwołania i sprawy dyscyplinarne. Mamy realny wpływ na programy nauczania (możemy podawać konkretne punkty do dyskusji).

Mamy 20% miejsc w Radach Wydziałów i Senacie PB. Jeśli coś bezpośrednio godzi w osobę studenta, możemy starać  się zawetować uchwałę w obronie Waszych interesów.

Przewodniczący WRSS wraz z trzyosobowym Zarządem tworzą Uczelnianą Radę Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej (URSS PB – łącznie 10 osób). Zarząd jest w stałym kontakcie z władzami i administracją uczelni.

Każda Wydziałowa Rada Samorządu Studentów ma swoje biuro w okolicach głównego wejścia na wydział. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z uczelnią, członkowie samorządu udzielą Ci pomocy.

Jesteśmy otwarci na ludzi kreatywnych, ciekawych świata, chętnych zaangażować się w życie studenckie.

Samorząd Studentów może być wyzwaniem i miejscem, gdzie można rozwinąć swoje pasje, zrealizować pomysły, wykazać się inwencją, a jednocześnie zdobyć doświadczenie, którego nie zapewnią żadne zajęcia dydaktyczne!

Samorząd Studentów na bieżąco współpracuje z Władzami Uczelni i Wydziałów w celu:

– kontroli i poprawy jakości kształcenia,

– dopasowywania procesu dydaktycznego do potrzeb rynku,

– podziału funduszu np. pomocy materialnej dla studentów,

– tworzeniu wszelkich regulaminów dotyczących studentów,

– uczestnictwa w ustalaniu harmonogramu roku akademickiego.

Samorząd Studentów PB daje możliwość:

– uczestnictwa w życiu uczelni,

– poznania ciekawych ludzi z całej Polski,

– realizowania własnych pomysłów,

– organizowania niepowtarzalnych projektów,

– uczestnictwa w ogólnopolskich konferencja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Forum Uczelni Technicznych.

Znajdziesz nas na:

1. Fanpage na facebooku Samorząd Studentów PB

2. Strona Samorządu Studentów PB

Dom Studenta nr 1 „Alfa”
ul. Zwierzyniecka 14/216
15-333 Białystok

Pokój 216 – biuro Samorządu Studentów PB
Pokój 225 – biuro Zarządu URSS PB

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Czekamy właśnie na Ciebie!

Wystarczy do nas przyjść lub napisać!