AIESEC to globalna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, która realizuje program praktyk i wolontariatów, docierając do 124 krajów i terytoriów. W Polsce komitety są obecne w 17 największych ośrodkach akademickich, gdzie poprzez realizowane projekty i pracę zespołową umożliwia studentom rozwój osobisty i profesjonalny. Kształtuje wśród nich postawę przedsiębiorczości oraz umiejętności komunikacyjne. Rozwija przyszłych liderów, którzy w odpowiedzialny sposób będą wpływali na swoje lokalne otoczenie. Ty także możesz dołączyć do największej międzynarodowej organizacji studenckiej na świecie!
Chcesz poznać ciekawych ludzi? Poczuć międzykulturowość? Współuczestniczyć w tworzeniu interesujących projektów? Rozwinąć sieć profesjonalnych kontaktów? AIESEC daje Ci taką możliwość. Dzięki przynależności do tej organizacji rozwiniesz swoje umiejętności w takich dziedzinach jak np. marketing, sprzedaż, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi czy też zarządzanie sobą w czasie. Możesz także uczestniczyć w konferencjach i szkoleniach, które zapewnią Ci rozwój osobisty i poszerzą horyzonty.
AIESEC oprócz działalności lokalnej oferuje możliwość wyjazdu na praktykę zagraniczną lub wolontariat. Praktyki profesjonalne (Global Talents) to międzynarodowy program praktyk zagranicznych skierowany do młodych ludzi, którzy chcą zdobyć profesjonalne doświadczenie, pracując w wielokulturowym środowisku. Uczestnicy programu mają szanse realizować praktykę w następujących obszarach: Marketing, Business Administration, IT, Language Teaching i Education. Praktyki realizowane są w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw jak i w międzynarodowych korporacjach.
Wolontariat (Global Citizen) jest to międzynarodowy program wymiany dla młodych osób zainteresowanych rozwojem osobistym, odkrywaniem innych kultur i dzieleniem się swoją. Global Citizen jest realizowany za pomocą projektów: Culture, Management i World Issue. Osoby biorące udział w wolontariacie za granicą działają, aby wpłynąć na lokalne środowisko. Program może być realizowany w międzynarodowym otoczeniu w instytucjach takich jak: organizacje pozarządowe, uniwersytety, szkoły, przedszkola lub podczas letnich obozów. Najpopularniejsze tematy dotyczą edukacji międzykulturowej, praw człowieka, ochrony środowiska, edukacji podstawowej dzieci i młodzieży z zaniedbanych regionów, profilaktyki HIV/ AIDS.