Europejskie Forum Studentów AEGEE jest jedną z największych organizacji studenckich działających w Europie. Skupia ponad 15 tysięcy członków z 40 krajów Europy. AEGEE jest organizacją apolityczną i interdyscyplinarną, promująca ideę zjednoczonej Europy, wspieranie pokoju i stabilizacji, wymianę kulturową, rozwój edukacji wyższej, kontakty i współpracę między studentami różnych krajów, walkę ze stereotypami i uprzedzeniami oraz budowanie tolerancyjnego i otwartego społeczeństwa.
Jednym z większych przedsięwzięć realizowanych przez AEGEE – Białystok jest Szkoła Efektywnej Komunikacji Społecznej – seria otwartych wykładów i warsztatów adresowanych do studentów wszystkich uczelni. Innym projektem jest cykl „Polowanie na żubra”, którego celem jest poznanie najważniejszych i najciekawszych miejsc na Podlasiu, jego różnorodności kulturowej i wyznaniowej. Regularnie są przeprowadzane szkolenia Local Training Course, nastawione na umiejętności związane z pracą w organizacji.