Głównym celem Niezależnego Zrzeszenia Studentów jest działanie na rzecz pogłębiania demokracji, obrony swobód demokratycznych i praw obywatelskich oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, co ma swoje korzenie w historii organizacji, która powstała w roku 1980 w wyniku pamiętnych wydarzeń i strajków robotniczych z sierpnia 1980. Dzisiaj NZS zajmuje się także, między innymi, aktywizacją życia studenckiego, wspieraniem przedsiębiorczości w środowisku akademickim, działaniami ukierunkowanymi na edukację i rozwój osobisty.
Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Białostockiej realizuje swoje cele poprzez projekty takie jak „Smart-up” przybliżający studentom kulturę efektywnego poradnictwa zawodowego czy „Adapciaki” – integracyjne obozy dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów. NZS organizuje co roku akcję honorowego oddawania krwi „Wampiriada” , akcję „Studenci dzieciom” i Studenckie Regaty o Puchar Rektorów. Od roku 2007 Niezależne Zrzeszenie Studentów jest również organizatorem najważniejszego chyba konkursu dla studentów „Pimus Inter Pares”.