SP4YPB nawiązuje i rozwija kontakty z krótkofalowcami z całego świata. Do klubu drogą radiową spływają listy z zaprzyjaźnionych stacji. Jego członkowie prowadzą szeroką działalność rozpowszechniającą ruch krótkofalowców, biorąc udział w zawodach krótkofalowców – zarówno krajowych, np. DX Contest, jak i zagranicznych. Działacze tego klubu, najczęściej studenci Wydziału Elektrycznego, zapewniają doskonałą łączność podczas wielu imprez studenckich, na przykład organizowanych corocznie Juwenaliów. Co roku klub przeprowadza ponad 2000 potwierdzonych łączności radiowych z 38 na 40 istniejących ośrodków na świecie. Jego działalność polega nie tylko na prowadzeniu łączności radiowej, ale też na konstruowaniu i budowie nowych urządzeń techniki radiowej. Studenci zajmują się także konserwacją anten, rozbudowują swoje stanowisko pracy radiostacji.
Klub Krótkofalowców posiada w pełni wyposażone pomieszczenie w jednym z Domów Studenta PB. Klubowicze spotykają się tam kilka razy w tygodniu, aby drogą radiową nawiązywać kontakty z innymi krótkofalowcami. Częstotliwość spotkań oraz aktywny udział w zawodach świadczą o prawdziwej pasji członków tej agendy.
Członkowie agendy w roku 2007 dwanaście razy uczestniczyli w zawodach ogólnopolskich i osiem razy w zawodach międzynarodowych. Najważniejsze osiągnięcia to: trzykrotne zajęcie I miejsca w ogólnokrajowych zawodach krótkofalarskich stacji klubowych UKF, X miejsce w Europie w zawodach „Russian – World Wide DX”, V miejsce w zawodach „Japan International DX Contest”.