Jeśli:

  • doświadczasz trudności w relacjach z innymi,
  • odczuwasz często lęk lub niepokój,
  • trudno Ci się zabrać za codzienne obowiązki,
  • wydarzyło się coś niespodziewanego w Twoim życiu,
  • doświadczasz nadmiernego stresu przed egzaminem lub w innych sytuacjach,
  • niepokoi Cię coś co dzieje się w Twojej rodzinie,
  • chciałabyś/chciałbyś porozmawiać o czymś ważnym dla siebie

to zapraszamy na spotkanie do Psychologicznego Punktu Konsultacyjnego.

Psychologiczny Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego studentom i pracownikom Politechniki Białostockiej.

Dyżury odbywają się  raz w  tygodniu, w środę w godzinach 16:00 –  18:00, poza dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W roku akademickim 2016/2017 punkt rozpoczyna działalność dnia 5 października.

Punkt nie prowadzi rejestracji. Porady są anonimowe. Zapraszamy na spotkanie w godzinach dyżurów.

Punkt mieści się w pokoju numer 7, w Domu Studenta Alfa przy ul. Zwierzynieckiej 14 (ostatni pokój w przychodni lekarskiej).

www: http://pb.edu.pl/uczelnia/psychologiczny-punkt-konsultacyjny/

e-mail: psycholog[at]pb.edu.pl

Pracownicy Punktu:

mgr Aleksander Waś – psycholog, specjalista psychologii klinicznej.

Zapraszamy!