1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości http://inkubator.pb.edu.pl/
2. Akademicki Związek Sportowy http://azs.pb.edu.pl/
3. Biblioteka PB http://biblioteka.pb.edu.pl/
4. BIP Politechniki Białostockiej http://bip.pb.edu.pl/
5. Biuro Karier PB https://biurokarier.pb.edu.pl/
6. Domy Studenta http://pb.edu.pl/domy-studenta/dom-studenta-nr-1-alfa/
7. ERASMUS http://erasmus.pb.edu.pl/
8. Informacje dla kandydatów PB http://pb.edu.pl/blog/category/kandydaci/aktualnosci-kandydaci/
9. Informacje dla studentów PB http://pb.edu.pl/blog/category/studenci/aktualnosci-studenci/
10. Internetowa Rejestracja Kandydatów https://irk.pb.edu.pl/
11. Studium Języków Obcych http://sjo.uci.pb.edu.pl/
12. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu http://pb.edu.pl/swfis/informacje-ogolne/
13. USOSweb https://usosweb.pb.edu.pl/
Więcej informacji na stronie: http://pb.edu.pl/blog/category/studenci/aktualnosci-studenci/