Dni Wydziałów

Dni Wydziałów to wydarzenie przez poszczególne Wydziałowe Rady Samorządu Studentów. Dni Wydziałów mają na celu integrację studentów poszczególnych Wydziałów poprzez gry i zabawy organizowane przez WRSS przy współpracy z różnymi partnerami. Jest to też najlepszy moment na zaprezentowanie innym Wydziałom swoich dóbr jak i umiejętności pozyskiwanych przez cały rok.

W roku 2017 Dni Wydziałów odbędą się w następujących dniach:

Wydział Architektury:

15 maja – 18 maja 2017
https://www.facebook.com/events/1236239336474389/

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

Wydział Elektryczny:

Wydział Informatyki:

Wydział Mechaniczny:

Wydział Zarządzania:

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce:
-