Regulamin Studiów Politechniki Białostockiej

Opłaty za studia w roku akademickim 2014/2015

Kalendarz Akademicki 2014/2015

Staż asystencki

Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej

Studencka Ordynacja Wyborcza

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

Preliminarz Projektu Dla Kół Naukowych

Kodeks etyki studentów Politechniki Białostockiej

Pozostałe istotne informacje

Informacje na tematy, tj. plany studiów, rozkłady zajęć, praktyki studencie, egzamin dyplomowy, wybór promotora, rekrutacja na II stopień można znaleźć na stronach poszczególnych wydziałów w zakładce „Informacje dla studentów”.