Regulamin Studiów Politechniki Białostockiej

Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej

Studencka Ordynacja Wyborcza

Pozostałe istotne informacje

Informacje na tematy, tj. plany studiów, rozkłady zajęć, praktyki studencie, egzamin dyplomowy, wybór promotora, rekrutacja na II stopień można znaleźć na stronach poszczególnych wydziałów w zakładce „Informacje dla studentów”.