Komisja Finansowo-Gospodarcza:                            

Paweł Juszkiewicz

pawel.juszkiewicz@sspb.pl

Komisja ds. Promocji

Piotr Burzyński

promocja@sspb.pl

500 340 258

Komisja ds. Kół Naukowych i Agend Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej: 

Karol Herbut

karol.herbut@sspb.pl

504 981 866

Komisja Dydaktyczna:                                                       

Marta Walenciej

Komisja ds. Klubu Studenckiego Gwint:               

Daniel Olszewski

Komisja Projektowa:                                                          

Daniel Targoński

Komisja Regulaminowa:                                                  

Łukasz Stypułkowski

500 340 258

Komisja ds. Studenckich: 

Adam Bietkał