UWAGA!
KONKURS NA DOFINANSOWANIE KÓŁ NAUKOWYCH I AGEND STUDENCKICH PB Z BUDŻETU SSPB!

Na konkurs została przeznaczona kwota 10.000 zł. Ze względu na zmiany, które zaszły na Politechnice Białostockiej w związku z wydatkowaniem pieniędzy z budżetu SSPB, będzie to pierwszy a zarazem ostatni konkurs w tym roku.

Wzór preliminarzu, który należy wypełnić i zanieść do Pani Anny Gromko z Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki (Wydział Mechaniczny – pokój 227), znajduje się pod linkiem: http://sspb.pl/komisje/komisja-ds-kol-naukowych-i-agend-studenckich/

Na zgłoszenia czekamy do 16 marca włącznie. WAŻNE! Wszystkie zgłoszenia, które zostaną dostarczone po terminie lub nie będą uzupełnione według dostępnego wzoru nie zostaną wzięte pod uwagę podczas rozstrzygania konkurs
u.

Głównym kryterium oceny prac jest wartość dydaktyczna, jaką niesie za sobą realizacja projektu oraz jego przydatność dla studentów. Pod uwagę będziemy brali również, czy koła sprawozdawały się w terminach.

Wyniki zostaną ogłoszone 18 marca drogą mailową, na stronie Samorządu Studentów PB (www.sspb.pl) oraz fanpage’u (https://www.facebook.com/SamorzadStudentowPB).

Planowane jest również spotkanie organizacyjno-informacyjne Samorządu Studentów z przedstawicielami kół naukowych. Więcej informacji już wkrótce.