Znajdziesz nas na:

1. https://www.facebook.com/SamorzadStudentowPB

2. www.sspb.pl

3. Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej
Dom Studenta nr 1 „Alfa”
ul. Zwierzyniecka 14/216, 15-333 Białystok
Fax: +48 85 746 97 07
kontakt@sspb.pl
www.sspb.pl

pok. 213 – pokój projektowy
pok. 216 – biuro SSPB
pok. 218 – pokój zarządu SSPB

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów PB:
Kamil Kobyliński
tel. 698 897 244
e-mail: kamil.kobylinski@sspb.pl

Wiceprzewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów PB:
Katarzyna Buczkowska
tel. 698 897 229
e-mail: katarzyna.buczkowska@sspb.pl

Sekretarz Uczelnianej Rady Samorządu Studentów PB:
Tomasz Białobrzewski
tel. 692 310 737
e-mail: tomasz.bialobrzewski@sspb.pl

Przewodniczący Komisji ds. finansowych:
Katarzyna Bruzgul
e-mail: katarzyna.bruzgul@sspb.pl

Przewodniczący Komisji ds. promocji:
Wojciech Zajkowski
e-mail: wojciech.zajkowski@sspb.pl

Przewodniczący Komisji ds. partnerów:
Bartosz Nienałtowski
e-mail: bartosz.nienaltowski@sspb.pl

Czekamy właśnie na Ciebie!

Wystarczy do nas przyjść lub napisać!