Znajdziesz nas na:
• www.facebook.com/SamorzadStudentowPB
• www.sspb.pl
kontakt@sspb.pl

Adres:
Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej
Dom Studenta nr 1 „Alfa”
ul. Zwierzyniecka 14/216, 15-333 Białystok

pok. 213 – biuro SSPB
pok. 216 – pokój projektowy
pok. 226 – pokój zarządu SSPB

Przewodniczący
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów PB:

Kamil Kulesza
tel. 784 657 414
e-mail: kamil.kulesza@sspb.pl

Wiceprzewodniczący
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów PB:
Magdalena Zawalich
tel. 515 576 225
e-mail: magdalena.zawalich@sspb.pl

Sekretarz
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów PB:
Kamil Borowik
tel. 517 277 636
e-mail: kamil.borowik@sspb.pl

Czekamy na Ciebie!

Wystarczy do nas przyjść lub napisać!