• Na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej działa siedem studenckich kół naukowych:
  • Studenckie Koło Naukowe „Forma” – opiekun naukowy dr hab. sztuki Jarosław Perszko
  • Studenckie Koło Naukowe „Koło-Miasta” opiekun naukowy dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki
  • Studenckie Koło Naukowe „Zielona Architektura” opiekun naukowy dr inż. arch. Adam Turecki
  • Filmowe Koło Naukowe „Filmovi” opiekun naukowy mgr Andrzej Jacek Bronikowski
  • Studenckie Koło Naukowe „Ciemnia” opiekun naukowy dr Grzegorz Łoś
  • Koło Naukowe WARSZTAT opiekun naukowy dr hab. Tomasz Kukawski
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów Wydziału Architektury i Studentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej „Cave” opiekunowie naukowi: dr inż. arch. Adam Jakimowicz (WA) i dr inż. Marek Tabędzki (WI)