Studenckie Koło Naukowe DROGOWIECopiekun naukowy:
dr inż. Marta Wasilewska
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiskaopiekun naukowy:
dr Janina Piekutin
Koło Naukowe Ochrony Środowiskaopiekun naukowy:
dr Dan Wołkowycki
Koło Naukowe PRZEDSIĘBIORCZOŚĆopiekun naukowy:
dr Jerzy Obolewicz
Studenckie Koło Naukowe „Konstruktor”opiekun naukowy:
dr inż. Mirosław Broniewicz
Studenckie Koło „Ciepłownik”opiekun naukowy:
dr inż. Andrzej Gajewski
dr inż Dorota Krawczyk
Koło Naukowe „Kreatorzy Zieleni”opiekun naukowy:

dr Beata Matowicka

Koło Naukowe TechnoloGISopiekun naukowy:
dr inż. Andrzej Kamocki
Koło Młodych PZiTSdr inż. Iwona Skoczko
Planistaopiekun naukowy:
dr inż. Henryk Jaros