Na Wydziale Mechanicznym działają następujące studenckie koła naukowe:

Koła naukowe działają w oparciu o następujące przepisy prawne:

Zarządzenie Rektora Politechniki Białostockiej nr 138 – pobierz

Regulamin konkursu na dofinansowanie realizacji studenckiego projektu badawczego w ramach działalności kół naukowych – pobierz

Wniosek o o realizację projektu koła naukowego – pobierz