Studenckie Koło Nauk Humanistycznych
Opiekun: dr Andrzej Smolarczyk.
Tel. kontaktowy: 746-98-29

Regionalne Koło Naukowe Przyjaznych Systemów Społeczeństwa Informacyjnego
Opiekun: dr Andrzej Pawluczuk.
Tel. kontaktowy: 746-98-98.
http://www.kil.pb.edu.pl/spip/index.php

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości
Opiekun: dr Anna Linowska.
Tel. kontaktowy: 746-98-58.

Studenckie Koło Naukowe „Młody Inwestor”
Opiekun: dr Iwona Piekunko-Mantiuk.
e-mail: mlodyinwestorpb@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania „FORMACJA”
Opiekun: dr inż. Wiesław Urban.
Tel. kontaktowy: 746-98-53.
http://www.4macja.pb.edu.pl/

Studenckie Koło Naukowe Marketingu.
Opiekun naukowy: dr hab., prof. PB Wiesław T. Popławski.
Tel. kontaktowy: 746-98-06.
http://sknm.pb.bialystok.pl/

Studenckie Koło Nauk Społecznych.

Opiekun naukowy:
dr hab., prof. PB Zofia Tomczonek
Tel. kontaktowy: 746-98-21
Studenckie Koło Naukowe MSG.
Opiekun naukowy: dr Katarzyna Czerewacz.
Tel. kontaktowy: 746-98-21.
http://www.msg.pb.edu.pl/

Studenckie Koło Naukowe Turysta
Opiekun naukowy: dr inż. Mikołaj Jalinik.
Tel. kontaktowy: 746-98-52.

Studenckie Koło Naukowe Politeja
Opiekun Naukowy : dr Tadeusz Nowak
Tel. kontaktowy: 746-98-18.
www.politeja.pb.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Produkcją
Opiekun Naukowy : dr inż. Agata Lulewicz
Tel. kontaktowy: 746-98-55.
http://zp.wz.pb.edu.pl/

Studenckie Koło Naukowe „Menedżer Przyszłości”.
Opiekun naukowy: dr Jan Czerniawski
Tel. kontaktowy: 746-98-17

Studenckie Koło Naukowe Reklamy „Yellow Lemon”

Opiekun naukowy:
dr Ewa Glińska
Tel. kontaktowy: 746-98-20
e-mail: yellowlemon@op.pl
http://www.yellowlemon.pb.edu.pl/

Studenckie Koło Badań Społecznych

Opiekun naukowy: dr Tadeusz Kowalewski
e-mail: badaniawzpb@gmail.com
strona internetowa: http://www.skbs.pb.edu.pl