• Koło Leśników – opiekun naukowy dr inż. Sebastian Juszko