Jesteśmy do Waszej dyspozycji.
W skład Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej wchodzą:
trzyosobowy Zarząd oraz przewodniczący Wydziałowych Rad SSPB.

Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej:

Przewodniczący
Kamil Kulesza
kamil.kulesza@sspb.pl
tel.: 784 657 414

Wiceprzewodniczący
Magdalena Zawalich
magdalena.zawalich@sspb.pl
tel.: 515 576 225

Sekretarz
Kamil Borowik
kamil.borowik@sspb.pl
tel.: 517 277 636

Przewodniczący Wydziałowych Rad SSPB:

Przewodniczący WRSS WE
Piotr Klepacki
piotr.klepacki@sspb.pl

Przewodniczący WRSS WIZ
Agnieszka Adaszczyk

Przewodniczący WRSS WM
Kamil Borowik
kamil.borowik@sspb.pl

Przewodniczący WRSS WI
Przemysław Nikonowicz
przemyslaw.nikonowicz@sspb.pl

Przewodnicząca WRSS WBiIŚ
Magdalena Zawalich
magdalena.zawalich@sspb.pl

Przewodniczący WRSS ZWL
Mateusz Maksymiuk
mateusz.maksymiuk@sspb.pl

Przewodniczący WRSS WA
Karol Wiśniewski
karol.wisniewski@sspb.pl

Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej tworzą wszyscy studenci naszej uczelni!

Jesteśmy otwarci na ludzi kreatywnych, ciekawych świata, chętnych zaangażować się w życie studenckie…

Samorząd Studentów może być wyzwaniem i miejscem, gdzie można rozwinąć swoje pasje, zrealizować pomysły, wykazać się inwencją, a jednocześnie zdobyć doświadczenie, którego nie zapewnią żadne zajęcia!

Samorząd Studentów na bieżąco współpracuje z Władzami Uczelni i Wydziałów w celu:
– kontroli i poprawy jakości kształcenia,
– dopasowywania procesu dydaktycznego do potrzeb rynku,
– podziału funduszu np. pomocy materialnej dla studentów,
– tworzeniu wszelkich regulaminów dotyczących studentów,
– uczestnictwa w ustalaniu harmonogramu roku akademickiego

Samorząd Studentów to nie tylko uczelnia…