Jeżeli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy do Waszej dyspozycji:
W skład Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej wchodzą: trzyosobowy Zarząd oraz przewodniczący Wydziałowych Rad SSPB :

Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej:
Przewodniczący
Kamil Kobyliński
kamil.kobylinski@sspb.pl

Wiceprzewodnicząca
Katarzyna Buczkowska
katarzyna.buczkowska@sspb.pl

Sekretarz
Tomasz Białobrzewski
tomasz.białobrzewski@sspb.pl

Przewodniczący Wydziałowych Rad SSPB:

Piotr Stankiewicz
Przewodniczący WRSS WE

Mateusz Andruszkiewicz
Przewodniczący WRSS WZ

Tomasz Białobrzewski
Przewodniczący WRSS WM

Filip Jarząbek
Przewodniczący WRSS WI

Katarzyna Buczkowska
Przewodniczący WRSS WBiIŚ

Patryk Tołczyżewski
Przewodniczący WRSS ZWL

Karol Wiśniewski
Przewodniczący WRSS WA

Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej tworzą wszyscy studenci naszej uczelni!

Jesteśmy otwarci na ludzi kreatywnych, ciekawych świata, chętnych zaangażować się w życie studenckie…

Samorząd Studentów może być wyzwaniem i miejscem, gdzie można rozwinąć swoje pasje, zrealizować pomysły, wykazać się inwencją, a jednocześnie zdobyć doświadczenie, którego nie zapewnią żadne zajęcia!

Samorząd Studentów na bieżąco współpracuje z Władzami Uczelni i Wydziałów w celu:
– kontroli i poprawy jakości kształcenia,
– dopasowywania procesu dydaktycznego do potrzeb rynku,
– podziału funduszu np. pomocy materialnej dla studentów,
– tworzeniu wszelkich regulaminów dotyczących studentów,
– uczestnictwa w ustalaniu harmonogramu roku akademickiego

Samorząd Studentów to nie tylko uczelnia…