Jeżeli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy do Waszej dyspozycji:
W skład Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej wchodzą: trzyosobowy Zarząd oraz przewodniczący Wydziałowych Rad SSPB :

Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej:
Przewodniczący
Filip Jarząbek
filip.jarzabek@sspb.pl
884 152 083

Wiceprzewodnicząca
Katarzyna Buczkowska
katarzyna.buczkowska@sspb.pl

Sekretarz
Tomasz Białobrzewski
tomasz.białobrzewski@sspb.pl

Przewodniczący Wydziałowych Rad SSPB:

Piotr Klepacki
Przewodniczący WRSS WE

piotr.klepacki@sspb.pl

Bartosz Nienałtowski
Przewodniczący WRSS WIZ

bartosz.nienaltowski@sspb.pl

Tomasz Białobrzewski
Przewodniczący WRSS WM

tomasz.bialobrzewski@sspb.pl

Przemysław Nikonowicz

Przewodniczący WRSS WI

przemyslaw.nikonowicz@sspb.pl

Katarzyna Buczkowska
Przewodnicząca WRSS WBiIŚ

katarzyna.buczkowska@sspb.pl

Mateusz Maksymiuk
Przewodniczący WRSS ZWL

mateusz.maksymiuk@sspb.pl

Karol Wiśniewski
Przewodniczący WRSS WA

karol.wisniewski@sspb.pl

Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej tworzą wszyscy studenci naszej uczelni!

Jesteśmy otwarci na ludzi kreatywnych, ciekawych świata, chętnych zaangażować się w życie studenckie…

Samorząd Studentów może być wyzwaniem i miejscem, gdzie można rozwinąć swoje pasje, zrealizować pomysły, wykazać się inwencją, a jednocześnie zdobyć doświadczenie, którego nie zapewnią żadne zajęcia!

Samorząd Studentów na bieżąco współpracuje z Władzami Uczelni i Wydziałów w celu:
– kontroli i poprawy jakości kształcenia,
– dopasowywania procesu dydaktycznego do potrzeb rynku,
– podziału funduszu np. pomocy materialnej dla studentów,
– tworzeniu wszelkich regulaminów dotyczących studentów,
– uczestnictwa w ustalaniu harmonogramu roku akademickiego

Samorząd Studentów to nie tylko uczelnia…