Członkowie Wydziałowych Rad Samorządu Studentów PB:

 

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

Funkcja WRSSImię i nazwiskoKontakt
Przewodniczący
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

 

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Elektrycznego:

Funkcja WRSSImię i nazwiskoKontakt
Przewodniczący
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Mechanicznego:

Funkcja WRSSImię i nazwisko

Kontakt

Przewodnicząca
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Informatyki:

Funkcja WRSSImię i nazwiskoKontakt
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Członek
Członek
Członek

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania:

Funkcja WRSSImię i nazwiskoKontakt
Przewodnicząca
Wiceprzewodnicząca
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Architektury:

Funkcja WRSSImię i nazwiskoKontakt
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Członek
Członek
Członek

 

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce:

Funkcja WRSSImię i nazwiskoKontakt
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Dajemy możliwość:

- uczestnictwa w życiu uczelni
– poznania ciekawych ludzi z całej Polski
– realizowania własnych pomysłów
– organizowania niepowtarzalnych projektów
– uczestnictwa w ogólnopolskich konferencja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Forum Uczelni Technicznych

Znajdziesz nas na:

1. https://www.facebook.com/SamorzadStudentowPB
2. www.sspb.pl
3. Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej
Dom Studenta nr 1 „Alfa”
ul. Zwierzyniecka 14/216, 15-333 Białystok

pok. 213 – pokój projektowy
pok. 216 – biuro SSPB
pok. 218 – pokój zarządu SSPB

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów PB:
Kamil Kobyliński
tel. 698 897 244
e-mail: kamil.kobylinski@sspb.pl

Czekamy właśnie na Ciebie!

Wystarczy do nas przyjść lub napisać!